Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

و رفت تا لب هيچ

Advertisements

مخاطبین

گدا
سناتو
شبگرد
سبیل
364 لیتر
دلبر
سید کچل
ف
بری
تور
املت
حاج
حیدی دوجرخه
دلتر
زاحدی
شا عباس
کد
من

رفتی ؟!

ما بسی کوشیده‌ایم

ما آبستنِ امیدِ فراوان بوده‌ایم،
دریغا که به روزگارِ ما
کودکان
مُرده به دنیا می‌آیند!
اگر دیگر پای رفتنِمان نیست،
باری
قلعه‌بانان
این حجت با ما تمام کرده‌اند
که اگر می‌خواهیم در این سرزمین اقامت گزینیم
می‌باید با ابلیس قراری ببندیم.

حدیث

تورو دوس دارم مث حس نجیب خاک غریب
تورو دوس دارم مث عطر شکوفه های سیب
تورو دوس دارم عجیب
تورو دوس دارم زیاد …
تورو دوس دارم مث لحظه خواب ستاره ها
تورو دوس دارم مث حس غروب دوباره ها
تورو دوس دارم عجیب
تورو دوس دارم زیاد …
تورو دوس دارم مث حس دوباره تولدت
تورو دوس دارم وقتی میگذری همیشه از خودت
تورو دوس دارم مث خواب خوب بچگی بغلت میگیرم و میمیرم به سادگی
تورو دوس دارم مث دلتنگیهای وقت سفر
تورو دوس دارم مث حس لطیف وقت سحر
مث کودکی تورو بغلت میگیرمو این دل غریبمو با تو میسپارم بخواب